Politika privatnostiOva politika privatnosti (Politika privatnosti) utvrđuje načine na koje CA IMMO DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) može prikupljati i obrađivati vaše lične podatke.


U ovoj politici privatnosti: „mi“, „nas“, „naš“ označava privredno društvo CA IMMO DOO BEOGRAD sa kojim ste u interakciji. Ovim putem jasno ćemo vam staviti do znanja koji je to entitet; „sajt/veb lokacija“ - označava veb lokaciju koju posećujete ili sa kojom se bavite; i „vi“ i „vaš“ označavaju vas, osobu koja sa nama radi, posluje sa nama, registruje se za naše događaje ili usluge ili posećuje naš sajt. Ako posećujete neku od naših veb stranica, registrujete se za neki od naših događaja, sarađujete sa nama, ili na drugi način komunicirate sa nama, možemo prikupljati i obrađivati lične podatke o vama. Snažno smo posvećeni zaštiti i čuvanju privatnosti svih tako prikupljenih informacija i uvek se pridržavamo važećih zakona.Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obradeNaš Sajt možete koristiti anonimno bez davanja bilo kakvih podataka o ličnosti. U tom slučaju, CA IMMO DOO BEOGRAD će prikupljati samo sledeće podatke na osnovu Vašeg korišćenja istih:
Stranicu sa koje ste došli do našeg Sajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status prenosa, tip web-pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača.
Vaša IP adresa će se koristiti kako bi Vam se omogućio pristup našem Sajtu.
Podaci, uključujući i IP adresu koristiće se za poboljšanje kvaliteta i usluga na našem Sajtu analiziranjem potreba i interesovanja naših korisnika.


Otkrivanje ličnih podatakaVaše lične podatke možemo otkriti: povezanim privrednim društvima; obrađivačima podataka, koji će obrađivati lične podatke u naše ime u skladu sa pisanim uputstvima i za gore navedene svrhe; drugim primaocima ako su obavezni da to uradimo u skladu sa sudskim nalogom ili nalogom koji je izdao drugi državni organ ili u skladu sa važećim zakonom.Transfer podataka trećim licimaVaše lične podatke možemo preneti primaocima koji se nalaze izvan EU/EEA („treće zemlje“), odnosno našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takvi transferi se odvijaju pod sledećim zaštitnim merama:
-Ukoliko je Komisija EU odlučila da dotična treća država obezbeđuje adekvatan nivo zaštite;
- da primaoca iz SAD obavezuje EU-SAD Data Privacy Framework, pri čemu je Komisija EU odlučila da takve kompanije obezbede adekvatan nivo zaštite;
- Ukoliko Komisija EU nije odlučila da treća država obezbeđuje adekvatan nivo zaštite, onda zbog lokalnog zakonodavstva te zemlje ili međunarodnih obaveza koje je ta država zaključila, takva država obezbeđuje adekvatan nivo zaštite
. U takvim slučajevima, učinićemo sve da osiguramo da vaši lični podaci dobiju odgovarajući nivo zaštite, što uključuje korišćenje Standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Evropska komisija za prenos u zemlje koje nisu označene kao zemlje koje pružaju adekvatan nivo zaštite. Standardne ugovorne klauzule dostupne su na različitim jezicima na sledećem linku: http://eur-lek.europa.eu/legal-content/EN/TKST/?kid=1401799946706&uri=CELEKS:32010D0087. Za više informacija u vezi sa korišćenjem Standardnih ugovornih klauzula možete nas kontaktirati putem telefona +381 (11) 6555555 ili putem email-a office@caimmo.rs . U drugim slučajevima, možemo preneti vaše lične podatke u treće zemlje na osnovu vašeg izričitog pristanka. .Pravni osnov za obraduObradu Vaših podataka o ličnosti možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima:
- Dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;
- Da vam pružimo informacije ili usluge koje ste tražili od nas. Ove informacije mogu uključivati vaše ime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona i druge relevantne informacije;
- Da ostanemo u kontaktu sa Vama kao našim poslovnim partnerima i da Vas obaveštavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima. Ove informacije mogu uključivati vaše ime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona, titulu, kompaniju i druge relevantne informacije;
- Da ispunimo svoje ugovorne obaveze prema vama. Ove informacije mogu uključivati vaše ime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona, titulu, radno mesto, kompaniju, vrstu saradnje sa nama;
- Da poboljšamo našu veb stranicu. Ove informacije mogu uključivati vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o uređaju, tip pretraživača, izvor preporuke, dužinu posete, operativni sistem, broj prikaza stranice, koje stranice ste pregledali i slične informacije. Za više informacija o kolačićima pogledajte u nastavku;
- Pridržavanju zakonskih obaveza ili zahteva;
- Da vam šaljemo promotivne poruke u vezi sa našim aktivnostima, uključujući pozive na druge događaje. Ove informacije mogu uključivati vaše ime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona, titulu, kompaniju i druge relevantne informacije;
- Za regrutovanje novih zaposlenih, ove informacije mogu uključivati vaše ime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona, datum rođenja, informacije o vašem obrazovanju i iskustvu, CV, fotografiju i druge relevantne informacije .Naročito osetljive informacijeOsim ako to izričito tražimo, molimo vas da nam ne dostavljate ili otkrivate bilo koje naročito osetljive podatke o ličnosti (npr. podatke u vezi rasnog ili etničkog porekla, političkih uverenja, vere ili drugih ubeđenja, zdravstvenog stanja, krivične istorije ili članstva u sindikatu) ili preko Sajta ili na drugi način. U slučaju da od vas zatražimo ili vas pozovemo da nam dostavite naročito osetljive podatke o ličnosti mi ćemo to učiniti uz vašu izričitu saglasnost.Vaša PravaAko ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obrađivanje i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete opozvati taj pristanak u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo da tražite pristup vašim ličnim podacima, da tražite ispravku, brisanje ili ograničavanje Vaših podataka o ličnosti, da tražite prenosivost podataka, da tražite da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravne efekte ili značajno utiče na vas.
Kada se naša obrada vaših ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti, imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku bez uticaja na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.
Kako biste iskoristili svoja prava, kontaktirajte nas putem telefona +381 (11) 6555555 ili putem email-a office@caimmo.rs .
Takođe, imate i pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka. .Rok čuvanja podataka o ličnostiČuvaćemo vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je razumno neophodno za svrhe za koje su prikupljeni ili primljeni ili da bismo bili u skladu sa bilo kojim primenjivim zakonskim zahtevima. Kada je vaša saglasnost pravni osnov za obradu ličnih podataka, čuvaćemo je do povlačenja vaše saglasnosti.Kolačići i druge tehnologije praćenja„KOLAČIĆ“je mala tekstualna datoteka koja se može upotrebljavati za prikupljanje podataka o aktivnostima na internet stranici, ali uopšteno ne dopušta da Vas lično identifikujemo, ujedno “kolačić” je i mali podatak koji veb stranica može poslati vašem pretraživaču, a koji se onda može čuvati na tvrdom disku. Upotreba kolačića sada je standardni operativni postupak za većinu internet stranica. Većinu internet pretraživača moguće je konfigurisati na način da se onemoguće kolačići ili da budete obavešteni pre prihvatanja kolačića.
Naš website ne koristi „kolačiće“ za prikupljanje podataka.
Takođe, ne koristimo Google analitiku ili neku vrstu slične usluge za prikuplјanje podataka. Predlažemo vam da na svojim pretraživačima instalirate Privacy Badger (besplatan dodatak koji je napravila Fondacija za elektronske granice (Electronic Frontier Foundation – EFF), organizacija koja se bavi zaštitom prava u digitalnom svetu), ili drugi alat koji vas štiti od praćenja dok pregledate veb.Promene politike privatnostiOva Politika Privatnosti podleže promenama. Vaše korišćenje Sajta nakon promene Politike privatnosti znači da ste prihvatili promenjeni tekst Politike privatnosti.KontaktUkoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi ove Politike privatnosti, možete nas kontaktirati putem telefona +381 (11) 6555555 ili putem email-a office@caimmo.rs .